Jämförelsematris

Läs MrSid format
Hanterar stora MrSid filen genom att skära ner i mindre kvadrater
Skriv till format (JPG, JPEG 2000 (JP2, J2K), GIF, PNG, TIFF, BMP, PPM, PDF)
Konvertering flera åt gången
Förhandsgranska kvalitet och slutlig filstorlekar
Anpassa storlek till olika skärmar, webbpublicering, iPod, PSP.
Automatiskt byta namn till meningsfulla namn med hjälp av metadata *
Automatiskt sortera i meningsfulla undermappar med hjälp av metadata *
Effekter (konvertera Black & White, Sepia, Histogram utjämning, Blur, Sharpen, Median filtrering, Lägg Vattenmärket för upphovsrättsligt skydd)
Optimerad för multi-core processorer

Ladda ner Contenta SID Converter för Windows Ladda ner Contenta SID Converter för Mac Os X